OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giá trị của x thỏa mãn 20 < 22 là:

  • A. 
   6
  • B. 
   7
  • C. 
   8
  • D. 
   9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số lớn hơn 20 và nhỏ hơn 22 là số 21.

  Ta có:

  3 × x = 21

  x = 21 ÷ 3

  x = 7

  Đáp án cần chọn là B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 259907

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON