OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết x + 123 = 666

  • A. 
   789
  • B. 
   543
  • C. 
   798
  • D. 
   534

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  x + 123 = 666.

  x = 666 − 123

  x = 543

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 259804

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON