OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm nay em 9 tuổi, mẹ em có số tuổi nhiều hơn em là 25 tuổi. Hỏi năm nay mẹ em bao nhiêu tuổi ?

  • A. 
   25 tuổi
  • B. 
   24 tuổi
  • C. 
   35 tuổi
  • D. 
   34 tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năm nay mẹ em có số tuổi là:

  9 + 25 = 34 (tuổi)

  Đáp số: 34 tuổi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 259912

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON