RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5.1 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

a) Hệ số góc của đường thẳng \(y = \frac{{3x - 5}}{2}\) là:

A. 3;        B. -5;        C. \(\frac{3}{2}\);        D. \(\frac{-5}{2}\).

b) Hệ số góc của đường thẳng \(y = \frac{{3 - \sqrt 3 x}}{5}\) là:

A. 3;        B. \(\frac{3}{5}\);        C. \( - \sqrt 3 \);        D. \(\frac{{ - \sqrt 3 }}{5}\).

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chọn C.             

b) Chọn D.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Trần Bảo Việt

  Cho biểu thức:

  \(H=\frac{x^2y^2}{\left(x+1\right)\left(y-1\right)}-\frac{x^2}{\left(x+y\right)\left(y-1\right)}-\frac{y^2}{\left(x+y\right)\left(x+1\right)}\)

   

  a)Rút gọn H

  b)Tìm các cặp số nguyên (x;y) sao cho giá trị của H=6

  Help me plz =((

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nhat nheo

  Cho x;y thuoc R  thoa man  0<xy≤2 ;2x+y2xy  

  Tim Max  P=x2(x2+1) + y2(y2+1)

  ( vào 10  khtn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Có bao nhiêu số nguyên dương \(n\le1000\) sao cho phân số \(\frac{n+4}{n^2+7}\) tối giản ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Tìm x ,biết:

  a) \(\sqrt{\left(x-3\right)^2}\)=9

  b) \(\sqrt{4x^2+4x+1}\)=6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA