RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 28 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 28 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

a. Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm sô:

y = -2x      (1)

y = 0,5x      (2)

b. Qua điểm K(0; 2) vẽ đường thẳng (d) song song với trục Ox. Đường thẳng (d) cắt các đường thẳng (1) và (2) lần lượt tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B.

c. Hãy chứng tỏ rằng góc (AOB) = 90o (hai đường thẳng y = -2x và y = 0,5x vuông góc với nhau).

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a. *Vẽ đồ thị hàm số y = -2x

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có: O(0; 0)

Cho x = 1 thì y = -2. Ta có: M(1; -2)

Đồ thị hàm số y = -2x đi qua O và M

*Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5x

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có: O(0; 0)

Cho x = 2 thì y = 1. Ta có: N(2; 1)

Đồ thị hàm số y = 0,5x đi qua O và N.

b. Đường thẳng (d) song song với trục Ox và đi qua điểm K(0; 2) nên nó là đường thẳng y = 2.

Đường thẳng y = 2 cắt đường thẳng (1) tại A nên điểm A có tung độ bằng 2.

Thay y = 2 vào phương trình y = -2x ta được x = -1.

Vậy điểm A(-1; 2)

Đường thẳng y = 2 cắt đường thẳng (2) tại B nên điểm B có tung độ bằng 2.

Thay y = 2 vào phương trình y = 0,5x ta được x = 4.

Vậy điểm B(4; 2).

c. Xét hai tam giác vuông OAK và BOK, ta có:

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Sam sung

  Tìm Max:

  \(M=\sqrt{x-1}+\sqrt{9-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Trang

  1.a)Vì sao số chính phương không tận cùng bằng các chữ số 2;3;7;8.                                                                                                                          b)Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không ?                                                                                                                                                                   3*5*7*9*11+3               ;                2*3*4*5*6-3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Khử mẫu của biểu thức lấy căn 

  \(\sqrt{\frac{1}{600}}\) ; \(\sqrt{\frac{11}{540}}\) ; \(\sqrt{\frac{3}{50}}\) ; \(\sqrt{\frac{5}{98}}\) ; \(\sqrt{\frac{\left(1-\sqrt{3}\right)^2}{27}}\)

  ab\(\sqrt{\frac{a}{b}}\) ; \(\frac{a}{b}\)\(\sqrt{\frac{b}{a}}\) ; \(\sqrt{\frac{1}{b}+\frac{1}{b^2}}\) ; \(\sqrt{\frac{9a^3}{36b}}\) ; 3xy\(\sqrt{\frac{2}{xy}}\)

  (Gỉa thiế các biểu thức có nghĩa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Tìm Max A=\(\sqrt{x-1}+\sqrt{9-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA