YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 29 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 29 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hàm số y = mx + (2m + 1) (1)

Với mỗi giá trị của m ∈ R, ta có một đường thẳng xác định bởi (1). Như vậy, ta có một họ đường thẳng các định bởi (1). Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, họ đường thẳng xác định bởi (1) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định tọa độ của điểm đó.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Chứng minh họ đường thẳng y = mx + (2m + 1) (1) luôn đi qua một điểm cố định nào đó.

Giả sử điểm A(xo; yo) là điểm mà họ đường thẳng (1) đi qua với mọi m. Khi đó tọa độ điểm A nghiệm đúng phương trình hàm số (1).

Với mọi m, ta có: yo = mxo + (2m + 1) ⇔ (xo + 2)m + (1 – y) = 0

Vì phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của m nên tất cả các hệ số phải bằng 0.

Suy ra: xo + 2 = 0 ⇔ xo = -2

1 – yo = 0 ⇔ yo = 1

Vậy A(-2; 1) là điểm cố định mà họ đường thẳng y = mx + (2m + 1) luôn đi qua với mọi giá trị m.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Nguyễn Thanh Thảo

   A= √x - 3 , B=√9 - √4
  Với giá trị nào của biểu thức thì A=B 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Sam sung

  Tìm Max:

  \(M=\sqrt{x-1}+\sqrt{9-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  1.a)Vì sao số chính phương không tận cùng bằng các chữ số 2;3;7;8.                                                                                                                          b)Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không ?                                                                                                                                                                   3*5*7*9*11+3               ;                2*3*4*5*6-3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Khử mẫu của biểu thức lấy căn 

  \(\sqrt{\frac{1}{600}}\) ; \(\sqrt{\frac{11}{540}}\) ; \(\sqrt{\frac{3}{50}}\) ; \(\sqrt{\frac{5}{98}}\) ; \(\sqrt{\frac{\left(1-\sqrt{3}\right)^2}{27}}\)

  ab\(\sqrt{\frac{a}{b}}\) ; \(\frac{a}{b}\)\(\sqrt{\frac{b}{a}}\) ; \(\sqrt{\frac{1}{b}+\frac{1}{b^2}}\) ; \(\sqrt{\frac{9a^3}{36b}}\) ; 3xy\(\sqrt{\frac{2}{xy}}\)

  (Gỉa thiế các biểu thức có nghĩa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Tìm Max A=\(\sqrt{x-1}+\sqrt{9-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Vẽ đồ thị y = 2x -1 và y = 2-3x , rồi tìm tọa độ giao điểm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  tìm phân nguyên của số:  \(\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+...+\sqrt{6+\sqrt{6}}}}}\)   (có 100 dấu căn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA