RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 2 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 1,2x

Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng các giá trị tương ứng giữa x và y:

-2,5 -2,25 -2 -1,75 -1,5 -1,25 -1
-0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75
1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5
ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

 

x -2,5 -2,25 -2 -1,75 -1,5 -1,25 -1
y = f(x) = 1,2x -3 -2,7 -2,4 -2,1 -1,8 -1,5

-1,2

x -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75
y = f(x) = 1,2x -0,9 -0,6 -0,3 0 0,3 0,6 0,9
x 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5
y = f(x) = 1,2x 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Bài 5 (Sách bài tập trang 61)

  Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu A, điểm cuối M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Trang
  Bài 4 (Sách bài tập trang 60)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{2}{3}x+5\) với \(x\in\mathbb{R}\)

  Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA