RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số - Đại số 9

Video-Banner

Trong quá trình học bài Toán 9 Bài 1 Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND

Danh sách hỏi đáp (24 câu):

Video-Banner
 • ...

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải giùm mik vs câu 4 nha

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • Cho (P): y = \(\dfrac{1}{4}x^2\); (d): y = mx+1

  a) CMR ∀m thì (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B.

  b) Tính diện tích △OAB theo m. Tìm m để diện tích △OAB đạt GTNN.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • b,một đường thẳng song song trục Ox và cách trục Oy tại điểm -2 lần lượt cắt đường thẳng y=-x và y=x tại A và B xác định tọa độ A và B.Tính chu vi và diện tích tam giác OAB

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  cho hàm số y=f(x)=\(\dfrac{1}{2}\)x+5

  tính f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm A và B biết A(1;2); B(-2;-4)

  a) Tính OA, OB

  Chứng tỏ các điểm O,A,B thẳng hàng bằng 2 cách.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài 1 : cho phương trình : \(x^2+4x+m+1=0\)

  tìm m để phương trình có hai nghiệm:

  \(\dfrac{x1}{x2}+\dfrac{x2}{x}=\dfrac{10}{3}\)

  bài 2 : cho phương trình : \(\left(m+1\right)x^2-2\left(m-1\right)x\)

  tìm m để phương trình có hai nghiệm

  \(\dfrac{1}{x1}+\dfrac{1}{x2}=\dfrac{7}{4}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài 1 : cho phương trình : \(x^2-2\left(m-1\right)x+m-3=0\)

  a, giải phương trình với m=2 ( không cần lm đâu )
  b, tìm hệ thức liên hệ giữa x1,x2 không phụ thuộc vào m

  bài 2 : cho phương trình:\(2x^2-\left(6m-3\right)x-3m+1\)

  a, giải phương trình với m=1 ( không cần lm)

  b, tìm m để A =\(x1^2+x2^2\) đạt giá trị nhỏ nhất

  bài 3 : cho phương trình : \(2x^2-4mx+2m^2-1=0\)

  tìm m để phuongư trình có 2 nghiệm x1,x2 sao cho\(2x1^2-4mx2+2m^2-1>0\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài 1 :gọi x1,x2 là nghiệm của phương trình : \(3x^2-x-2\)=0

  tính giá trị của biểu thức:P= \(x1^2+x2^2\)

  bài 2 : trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho (P)=\(x^2\) đường thẳng (d):y=2mx+1

  a, tìm m biết d đi qua N(-1;5)

  b, tìm m để d cắt p tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1,x2 thỏa mãn \(x1^2+x2^2-x1x2=7\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Làm hộ m câu này: Chứng minh rằng y=f(x) = x mũ 3 luôn đồng biến.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xác định hàm số f(x) biết rằng f(x+1) = x2 - 2x +3

  Help me ucche

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hàm số y=(m-2)x. Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1;3). Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được

  Help me!!!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hàm sô y = x^2 (P)

  Viết ptr đương thẳng (d) đi qua điểm nằm trên (P) có hoành độ x=2 và hệ sô góc K. Với giá trị K nào thì (d) tiếp xúc (P)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\left\{{}\begin{matrix}3x^2-5x=2\\4x+2y=-6\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • voi gia tri nao cua m thi ham so y=(m-2)x+2 nghich bien

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 61)

  Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của x và y

  Trong các bảng trên đây, bảng xác định y là hàm số của x là :

  (A) Bảng 1

  (B) Bảng 2

  (C) Bảng 3

  (D) Bảng 4

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 5 (Sách bài tập trang 61)

  Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu A, điểm cuối M

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 4 (Sách bài tập trang 60)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{2}{3}x+5\) với \(x\in\mathbb{R}\)

  Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 3 (Sách bài tập trang 60)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{3}{4}x\). Tính :

  \(f\left(-5\right)\)                                \(f\left(-4\right)\)                          \(f\left(-1\right)\)                                     \(f\left(0\right)\)

  \(f\left(\dfrac{1}{2}\right)\)                               \(f\left(1\right)\)                              \(f\left(4\right)\)                                         \(f\left(2\right)\)

  \(f\left(a\right)\)                                    \(f\left(a+1\right)\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 2 (Sách bài tập trang 60)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=1,2x\). Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y :

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1 (Sách bài tập trang 60)

  Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\). Bảng nào xác định \(y\) là hàm số của \(x\) ? Vì sao ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 61)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=4-\dfrac{2}{5}x\) với \(x\in\mathbb{R}\)

  Chứng minh rằng hàm số đã cho nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một tổ học sinh dự định trồng 120 cây non. Số cây được chia đều cho mỗi bạn . nhưng khí bắt đầu trồng tổ được tăng cường thêm 3 bạn nữa nên mỗi bạn trồng ít hơn so với dự định lúc đầu là 9 cây. Tính số học sinh lúc đầu trồng của tổ đó

  Theo dõi (2)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • toán tư duy

  14/07/2017 |    4 Trả lời

  các anh chị giải giúp em bài này với ạ

  Làm thế nào để đem được 6 lít nước từ sông về nếu trong tay chỉ có
  hai cái can, một can có dung tích 4 lít, một can có dung tích 9 lít và không can nào
  có vạch chia dung tích ?

  em xin cảm ơn ạ!!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA