RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 4 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hàm số y = f(x) = \(\frac{2}{3}x\) + 5 với x ∈ R. Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét hàm số y = f(x) = \(\frac{2}{3}x\) + 5 

Với hai số x1 và x2 thuộc R, ta có:

\(\begin{array}{l}
y{{\kern 1pt} _1} = f\left( {{x_1}} \right) = \frac{2}{3}{x_1} + 5\\
y{{\kern 1pt} _2} = f\left( {{x_2}} \right) = \frac{2}{3}{x_2} + 5
\end{array}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Anh Trần
  Bài 1 (Sách bài tập trang 60)

  Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\). Bảng nào xác định \(y\) là hàm số của \(x\) ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  ngọc trang

  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 61)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=4-\dfrac{2}{5}x\) với \(x\in\mathbb{R}\)

  Chứng minh rằng hàm số đã cho nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA