RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 61 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.1 trang 61 SBT Toán 9 Tập 1

Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của x và y (h.bs.1)

Bảng 1

x 0,5 1 1,5 0,5 2 2,5
y 2,5 3 4,5 3,5 5 6,5

Bảng 2

x -1 -2 1 1,5 1,5 2
y 3 5 3 2 1 5

Bảng 3

x 0 1 1,5 2 2,5 3
y 0 2 3 4 5 6

Bảng 4

x -1 2 -1 3 4 5
y -2 3 2 5,5 6,5 8,5

Trong các bảng trên đây, bảng xác định y là hàm số của x là:

A. Bảng 1;       B. Bảng 2;       C. Bảng 3;       D. Bảng 4.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 61 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA