OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Toán 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai


Để tìm căn bậc hai của một số dương, ta có thể dùng bảng tính sẵn các căn bậc hai. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thế nào là bảng căn bậc hai.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giới thiệu bảng

Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột. Ta quy ước gọi tên của các hàng (cột) theo số được ghi ở cột đầu tiên (hàng đầu tiên) của mỗi trang. Căn bậc hai của các số được viết bởi không quá ba chữ số từ 1,00 đến 99,9 được ghi sẵn trong bảng ở các cột 0 đến cột 9. Tiếp đó là chín cột hiệu chính được dùng để hiệu chính chữ số cuối của căn bậc hai của các số  được viết bởi bốn số từ 1,000 đến 99,99.

1.2. Cách dùng bảng

1. Tìm căn bậc hai của số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100

2. Tìm căn bậc hai của số lớn hơn 100

3. Tìm căn bậc hai của số không âm bé hơn 1

ADMICRO

Bài tập minh họa

Bài tập áp dụng

Các em theo sự hướng dẫn của thầy cô trên lớp và kiến thức sách giáo khoa để tìm các căn bậc hai sau:

\(5,4; 8,2; 68; 3,019; 0,03\)

ADMICRO

3. Luyện tập Bài 5 Chương 1 Đại số 9

Qua bài giảng Bảng căn bậc hai này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Biết cách dùng bảng căn bậc hai

3.1 Trắc nghiệm Bảng căn bậc hai

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 9 Bài 5 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.2 Bài tập SGK Bảng căn bậc hai

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 9 Bài 5 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 9 tập 1

Bài tập 38 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 39 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 40 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 42 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 41 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 47 trang 13 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 48 trang 13 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 49 trang 13 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 50 trang 13 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 51 trang 13 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 52 trang 13 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 53 trang 13 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 54 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 55 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 5 Chương 1 Đại số 9

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 9 HỌC247

NONE
OFF