RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 41 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 41 tr 23 sách GK Toán 9 Tập 1

Biết \(\sqrt{9,119}\approx 3,019\)

Hãy tính \(\sqrt{911,9};\sqrt{91190};\sqrt{0,09119};\sqrt{0,0009119}\)

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41

Ta vận dụng điều đề bài cho và nhân chia một lượng thích hợp để giải bài 41

\(\sqrt{911,9}=\sqrt{100.9,119}\approx 30,19\)

\(\sqrt{91190}=\sqrt{10000.9,119}\approx 301,9\)

\(\sqrt{0,09119}=\sqrt{\frac{9,119}{100}}\approx 0,3019\)

\(\sqrt{0,0009119}=\sqrt{\frac{9,119}{10000}}\approx 0,03019\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 • bach dang
  Bài 48 (Sách bài tập tập 1 - trang 13)

  Dùng bảng bình phương tìm \(x\) biết :

  a) \(\sqrt{x}=1,5\)

  b) \(\sqrt{x}=2,15\)

  c) \(\sqrt{x}=0,52\)

  d) \(\sqrt{x}=0,038\)

   

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Anh Trần
  Bài 47 (Sách bài tập tập 1 - trang 13)

  Dùng bảng căn bậc hai tìm \(x\), biết :

  a) \(x^2=15\)

  b) \(x^2=22,8\)

  c) \(x^2=351\)

  d) \(x^2=0,46\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  so sánh \(\sqrt {80,65} ;\,\,\sqrt {25}  + \sqrt {16} \)

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
YOMEDIA