OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 8 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 4 tr 8 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

So sánh số hữu tỉ  ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Với a, b ∈ Z, b> 0.

- Khi a, b cùng dấu thì  > 0.

- Khi a, b khác dấu thì  < 0.

Tổng quát: Số hữu tỉ   ( a,b ∈ Z, b # 0) dương nếu a,b cùng dấu, âm nếu a, b khác dấu, bằng 0 nếu a = 0.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 8 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON