OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 7 trang 6 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 7 trang 6 SBT Toán 7 Tập 1

Tìm x ∉ Q , biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng 3 chữ số 1.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(x = \frac{{ - 1}}{{11}}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 6 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON