OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 1 về Tập hợp Q các số hữu tỉ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 0.5
  • B. 0.25
  • C. 0.35
  • D. 0.45
  • A. Bốn điểm trên trục số
  • B. Ba điểm trên trục số
  • C. Hai điểm trên trục số
  • D. Một điểm duy nhất trên trục số
 •  
   
  • A. Số 0 không phải là số hữu tỉ
  • B. Số 0 là số hữu tỉ
  • C. Số 0 là số hữu tỉ âm
  • D. Số 0 là số hữu tỉ nhưng không phải là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm
  • A. Số 2\tfrac{2}{9}​  là số hữu tỉ
  • B. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
  • C. Số 5\tfrac{1.09}{2.03} là số hữu tỉ
  • D. Số hữu tỉ là các số được viết dưới dạng \frac{a}{b} với a,b ϵ Ζ
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  • A. Tập hợp các phân số bằng -\frac{10}{29} là-\frac{10k}{29k}
  • B. Số là số hữu tỉ \frac{0}{-19} âm
  • C. Tập hợp số tự nhiên là con của tập hợp số hữu tỉ
  • D. Nếu a và b cùng nhỏ hơn 0 thì phân số \frac{a}{b}  <0
 • Câu 6:

  Cách nào đúng trong các cách viết sau:

  • A. \( - 5 \in N\)
  • B. \( Q \in N\)
  • C. \( - \frac{3}{7} \in Z\)
  • D. \( - 5 \in Q\)
 • ADSENSE
 • Câu 7:

  Số hữu tỉ x nhỏ hơn số hữu tỉ y nếu trên trực số:

  • A. điểm x ở bên  phải điểm y
  • B. điểm x ở bên trái điểm y
  • C. điểm x và điểm y khác phía đối với điểm 0
  • D. cả 3 đáp án đều sai
 • Câu 8:

  Cách nào đúng trong các cách viết sau: 

  • A. \(Q \subset Z\)
  • B. \(Z \subset N\)
  • C. \(Q \subset N\)
  • D. \(N \subset Q\)
 • Câu 9:

  Câu nào đúng trong các câu sau:

   

  • A. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên
  • B. Số 0 là số hữu tỉ dương
  • C. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm
  • D. Tập hợp Q gốm các số hữu tỉ âm và các số hữu tỉ dương
 • Câu 10:

  Trong các số hữu tỉ sau số nào biểu diễn số hữu tỉ -3/4?

  • A. \(\frac{{ - 12}}{{15}}\)
  • B. \(\frac{{24}}{{ - 32}}\)
  • C. \(\frac{{ - 20}}{{28}}\)
  • D. \(\frac{{ - 28}}{{36}}\)
MGID
ON