OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 5 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 3 trang 5 SBT Toán 7 Tập 1

Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô trống:Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

 
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Vị trí A điền -1;

Vị trí B điền \(\frac{{ - 1}}{3}\);

Vị trí C điền \(\frac{1}{2}\);

Vị trí D điền \(\frac{4}{3}\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 5 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON