ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 72 trang 37 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 72 tr 37 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đố: Có những cặp phân số mà khi ta nhân chúng với nhau hoặc cộng chúng với nhau đều được cùng một kết quả.

Chẳng hạn : Cặp phân số \(\frac{7}{3}\) và \(\frac{7}{4}\) có :

\(\frac{7}{3}.\frac{7}{4}=\frac{7.7}{3.4}=\frac{49}{12}\)

\(\frac{7}{3}+\frac{7}{4}=\frac{7.4+7.3}{3.4}=\frac{49}{12}\).

Đố em tìm được một cặp phân số khác cũng có tính chất ấy.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử ta chọn hai phân số có cùng tử: \(\frac{a}{x}\) và \(\frac{a}{y}\).

Ta muốn có \(\frac{a}{x}.\frac{a}{y}=\frac{a}{x}+\frac{a}{y}=\frac{ay+ax}{xy}=\frac{a(x+y)}{xy}\) .

Thế thì a . a = a.(x + y). Từ đó suy ra x + y = a.

Vì vậy với mỗi a > 1 cho trước ta có thể chọn x và y sao cho x + y = a.

Chẳng hạn với a = 11, x = 5, y = 6 ta có:

\(\frac{11}{5}+\frac{11}{6}=\frac{11.6+11.5}{5.6}=\frac{121}{30}.\)

Mặt khác, \(\frac{11}{5}.\frac{11}{6}=\frac{11.11}{30}=\frac{121}{30}.\) Vậy \(\frac{11}{5}.\frac{11}{6}=\frac{11}{5}+\frac{11}{6}\).

Như vậy ta có thể tìm được vô số cặp phân số mà tổng và tích của chúng bằng nhau.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 72 trang 37 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Phan Thiện Hải

  BT1: Tính nhanh:

  2) ( \(\dfrac{98}{99}+\dfrac{89}{100}+\dfrac{100}{101}\)) . ( \(\dfrac{1}{12}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Bo bo

  Tính A=7/4.(3333/1212+3333/2020+3333/3030+3333/4242)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Tính giá trị của biểu thức:

  \((\dfrac{1}{5^2}-1)(\dfrac{1}{6^2}-1)(\dfrac{1}{7^2}-1)...(\dfrac{1}{2011^2}-1)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Tính A:

  \(A=\dfrac{1}{7}.\left(\dfrac{555}{777}+\dfrac{4444}{12221}+\dfrac{33333}{244442}+\dfrac{11}{30}+\dfrac{13}{30}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  leuleu giúp mk với nha các bạn!

  \(\dfrac{1,11+0,19-1,3.2}{0,269+0,094}-x=(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}):2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Tính : \(A=\left(1-\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3^2}\right)\left(1-\dfrac{1}{4^2}\right)...\left(1-\dfrac{1}{100^2}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Bài 1:Tính nhanh

  a)\(\dfrac{-1}{20}+\dfrac{-1}{30}+\dfrac{-1}{42}+\dfrac{-1}{56}+\dfrac{-1}{72}+\dfrac{1}{9.10}\)

  b)\(\dfrac{5}{2.1}+\dfrac{4}{1.11}+\dfrac{3}{11.2}+\dfrac{1}{2.15}_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{++++=}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}+\dfrac{13}{15.4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Viết thành lũy thừa các tích sau:

  1/ \(\dfrac{1}{2}\) . \(\dfrac{1}{2}\) . \(\dfrac{1}{2}\) . \(\dfrac{1}{2}\) . \(\dfrac{1}{2}\) . \(\dfrac{1}{2}\)

  2/ \(\left(1\dfrac{1}{2}\right)\)\(\left(1\dfrac{1}{2}\right)\)\(\left(1\dfrac{1}{2}\right)\)

  3/ \(\left(\dfrac{-3x}{5}\right)\)\(\left(\dfrac{-3x}{5}\right)\)\(\left(\dfrac{-3x}{5}\right)\)\(\left(\dfrac{-3x}{5}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Tìm x,biết:

  a, 2x +\(\dfrac{1}{4}\)+\(\dfrac{3}{2}\)

  b, (x-5) - \(\dfrac{1}{3}\)=\(\dfrac{2}{5}\)

  c,(4,5-2x) : \(\dfrac{3}{4}\)= 1\(\dfrac{1}{3}\)

  Giúp mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Cho S = \(\dfrac{1}{2}\). \(\dfrac{3}{4}\). \(\dfrac{5}{6}\). ... . \(\dfrac{9999}{10000}\)so sánh S với 0,01

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Giúp tớ trả lời 2 câu hỏi khó : ( chú ý :

  Ai học trường THCS NGUYỄN VĂN BÉ thì dễ giải hơn .

  Ai học trường nào cũng giải được .

  Không được trả lời tào lao , nếu không sẽ báo cáo sai phạm . ) .

  Câu hỏi 1 :

  C = 15/1×4 + 15/2×5 + 15/3×6 +...+15/47.50

  Câu hỏi 2 :

  M = 5/7×9 + 5/9×11 + 5/11×13 +...+ 5/89×91

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Bài 1: tính giá trị biểu thức:

  A=5/12+3/4-1 trên 3-5/6+2/3 + 16/5+16/7-16/9 trên 17/5+17/7-17/9

  Bài 2: So sánh tổng:

  S=1/5+1/9+1/10+1/41+1/42 với 1/2

  BN NÀO HOK GIỎI TOÁN GIÚP MK VỚI ! Cảm ơn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  1/Tính tổng

  a)A=7/10.11+7/11.12+7/12.13+...+7/69.70

  B=1/25.27+7/27.29+7/29.31+...+1/73/75

  2.Chứng minh rằng:

  2/1.3+2/3.5+...+2/99.101<1

  3.Tìm x

  a)3x+1/2=3/4

  b)(x-3)-1/2=2/3

  c)(3.x-2)3=64

  d)lx-3l-1/2=2/3

  4)Cho tia ox và oy đối nhau vẽ ai tia oz sao cho yoz=40độ

  a)trong ba tia tia nào nằm giữa ba tia còn lại??tính xoz

  b)gọi om là phân giác xoz.tính moy

  GIÚP MÌNH NHA..!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  A =( 1 - 1/3 ) × ( 1 - 1/4 ) × .....× ( 1 - 1/99)

  Mấy anh chị giúp em với . vui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho A=n-2/n+3. Tìm giá trị của n để:

  A là phân số

  A là số nguyên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Bài 1. Tính giá trị biểu thức.

  a, A = \(\dfrac{3}{11}.\dfrac{\left(-7\right)}{19}+\dfrac{17}{11}.\dfrac{\left(-3\right)}{19}+\dfrac{3}{19}.\dfrac{25}{11}\)

  b, B = \(\dfrac{3^2}{3.4}.\dfrac{4^2}{4.5}.....\dfrac{99^2}{99.100}\)

  Bài 2. So sánh :

  A = \(\dfrac{10^{2015}+7}{10^{2016}+7}\) và B = \(\dfrac{10^{2016}+7}{10^{2017}+7}\)

  Các bạn giúp mình nhé ( để mình xét với kết quả của mk )vui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Tính giá trị của các biểu thức sau đây:

  a)3/7.8/11+3/7.5/11-3/7.2/11

  b) 3/13.8/25+3/13.11/25+3/13.6/25-3/13

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  help me!!!!!

  chú thích: phân số viết dạng a/b

  hỗn số viết dạng a b/c

  a) ( 4 1/9 + 3 1/4) . 2 1/4 + 2 3/4

  b) 1+ ( 9/10 - 4/5) : 3 1/6

  c) (-7 + |13|)-(13 - |-7| - 25)-(25 + |-10| -9)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  \(-1\dfrac{1}{5}.\dfrac{12+\dfrac{4}{3}-\dfrac{12}{37}-\dfrac{12}{35}}{3+\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{37}-\dfrac{3}{53}}:\dfrac{4+\dfrac{4}{17}+\dfrac{4}{19}+\dfrac{4}{2003}}{5+\dfrac{5}{17}+\dfrac{5}{19}+\dfrac{5}{2003}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  a,A=\(\frac{1}{10\times11}+\frac{1}{11\times12}+...+\frac{1}{99\times100}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA