ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 85 trang 25 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 85 trang 25 SBT Toán 6 Tập 2

Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân \( - 20.\frac{4}{5}\)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Từ cách làm trên , em hãy điền các từ thích hợp vào câu sau:

Khi nhân một số nguyên với một phân số, ta có thể:

- Nhân số đó với ….rồi lấy kết quả ….hoặc

- Chia số đó cho …rồi lấy kết quả ….

Áp dụng:

\(\begin{array}{l}
a)\left( { - 15} \right).\frac{3}{5}\\
b)42.\frac{{ - 6}}{7}\\
c)\left( { - 26} \right).\frac{3}{{ - 13}}\\
d)\left( { - 12} \right).\frac{2}{5}\\
e)\left( { - 17} \right).\frac{{ - 3}}{{52}}
\end{array}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Khi nhân một số nguyên với một phân số ta có thể:

- Nhân số đó với tử số rồi lấy kết quả chia cho mẫu số, hoặc:

- Chia số đó cho mẫu số rồi lấy kết quả nhân với tử số.

\(\begin{array}{l}
a)\left( { - 15} \right).\frac{3}{5} =  - 3.3 = 9\\
b)42.\frac{{ - 6}}{7} = 6.\left( { - 6} \right) =  - 36\\
c)\left( { - 26} \right).\frac{3}{{ - 13}} = 2.3 = 6\\
d)\left( { - 12} \right).\frac{2}{5} = \frac{{ - 24}}{5}\\
e)\left( { - 17} \right).\frac{{ - 3}}{{52}} = \frac{{51}}{{52}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 85 trang 25 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA