RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 10.2 trang 26 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 10.2 trang 26 SBT Toán 6 Tập 2

Tích \(\frac{1}{{11}}.\frac{1}{{12}}\) bằng

\(\begin{array}{l}
\left( A \right)\frac{1}{{12}} - \frac{1}{{11}}\\
\left( B \right)\frac{2}{{23}}\\
\left( C \right)\frac{1}{{11}} + \frac{1}{{12}}\\
\left( D \right)\frac{1}{{11}} - \frac{1}{{12}}
\end{array}\)

Hãy chọn đáp số đúng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng kết quả bài 87 ta có:

\(\frac{1}{{11}}.\frac{1}{{12}} = \frac{1}{{11}} - \frac{1}{{12}}\)

Chọn D

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.2 trang 26 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA