RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 88 trang 26 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 88 trang 26 SBT Toán 6 Tập 2

Cho hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{a}{c}\) có b + c = a (a, b, c ∈ Z, b ≠ 0, c ≠ 0). Chứng tỏ rằng tích của hai phân số này bằng tổng của chúng. Thử lại với a = 8; b = -3

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{a}{b} + \frac{a}{c} = \frac{{ac}}{{bc}} + \frac{{ab}}{{cb}}\\
 = \frac{{a\left( {b + c} \right)}}{{bc}}
\end{array}\)

Mà a = b + c nên \(\frac{a}{b} + \frac{a}{c} = \frac{{a.a}}{{b.c}} = \frac{{{a^2}}}{{bc}}\left( 1 \right)\)

\(\frac{a}{b}.\frac{a}{c} = \frac{{a.a}}{{b.c}} = \frac{{{a^2}}}{{bc}}\left( 2 \right)\)

Từ (1), (2) suy ra:

\(\frac{a}{b} + \frac{a}{c} = \frac{a}{b}.\frac{a}{c}\) với a = b + c và a, b, c ∈ Z, b ≠ 0, c ≠ 0

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 88 trang 26 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • sap sua

  C=\(\dfrac{2}{15}+\dfrac{2}{35}+\dfrac{2}{63}+...+\dfrac{2}{399}\)

  E=\(\dfrac{6}{1.3.7}+\dfrac{6}{6.7.9}+...+\dfrac{6}{13.15.19}\)

  F=\(\dfrac{92-\dfrac{1}{9}-\dfrac{2}{10}-\dfrac{3}{11}-...-\dfrac{92}{100}}{\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{10}+...+\dfrac{1}{100}}\)

  G=\(10-\dfrac{1}{72}-\dfrac{1}{56}-\dfrac{1}{42}-...-\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Vân

  Tính một cách hợp lý:

  a\(\left(\dfrac{1}{2}-1\right)\left(\dfrac{1}{3}-1\right)...\left(\dfrac{1}{100}-1\right)\)) \(x:\dfrac{99}{100}:\dfrac{98}{99}:...:\dfrac{2}{3}:\dfrac{1}{2}\)

  b) \(\dfrac{5-\dfrac{5}{3}+\dfrac{5}{9}-\dfrac{5}{27}}{8-\dfrac{8}{3}+\dfrac{8}{9}-\dfrac{8}{27}}:\dfrac{15-\dfrac{15}{11}+\dfrac{15}{121}}{16-\dfrac{16}{11}+\dfrac{16}{121}}\)

  c) \(\dfrac{\dfrac{1}{9}-\dfrac{5}{6}-4}{\dfrac{7}{12}-\dfrac{1}{36}-10}\)

  d) \(\left(\dfrac{1}{2}+1\right)\left(\dfrac{1}{3}+1\right)...\left(\dfrac{1}{99}+1\right)\)

  e)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  -15/12 . x+ 3/7=6/5 .x -1/2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  . Giúp mình chuẩn bị thi

  (1+\(\dfrac{1}{100}\)). (1+\(\dfrac{1}{101}\)).(1+\(\dfrac{1}{102}\))....(1+\(\dfrac{1}{2018}\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  CMR:1×3×5×7×...×19=11/2×12/2×13/2×...×20/2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  các bạn giúp mình nhé mình đang cần gấp ạ

  a.\(\dfrac{5}{-4}\).\(\dfrac{16}{25}\)+\(\dfrac{-5}{4}\).\(\dfrac{9}{25}\) (. là nhân nhé ạ ) e.\(11\dfrac{1}{4}\)-(\(2\dfrac{5}{7}\)+\(5\dfrac{1}{4}\))

  b.\(4\dfrac{11}{23}\)-\(\dfrac{9}{14}\)+\(2\dfrac{12}{23}\)-\(\dfrac{5}{4}\) g.\(\dfrac{7}{19}\).\(\dfrac{8}{11}\)+\(\dfrac{7}{19}\).\(\dfrac{3}{11}\)+\(\dfrac{12}{19}\)

  c.\(2\dfrac{13}{27}\)-\(\dfrac{7}{15}\)+\(3\dfrac{14}{27}\)-\(\dfrac{8}{15}\) h.\(-\left(\dfrac{1}{2}\right)^2\) .13\(\dfrac{9}{11}\)-25%.6\(\dfrac{2}{11}\)

  d.\(\dfrac{-4}{9}\).\(\dfrac{7}{15}\)+\(\dfrac{4}{-9}\).\(\dfrac{8}{15}\) i.57%+1\(\dfrac{2}{15}\):\(\dfrac{68}{25}\)-2,82

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  \(\dfrac{1}{2}\).(\(\dfrac{2}{9}\)+\(\dfrac{3}{7}\)-\(\dfrac{5}{27}\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Chứng tỏ rằng : \(\dfrac{31}{2}\) . \(\dfrac{32}{2}\) . \(\dfrac{33}{2}\) . .... . \(\dfrac{60}{2}\) = 1 . 3 . 5.... 59

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Tính

  S = 1/1.2+1/2.3+1/3.4+1/4.5

  P= 1/1.3+1/3.5+1/5.7+1/7.9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Tính;

  a) \(\dfrac{-7}{9}\) . 2\(\dfrac{3}{4}\) b) \(\dfrac{2}{3}\) + \(\dfrac{1}{3}\) . \(\dfrac{-2}{5}\)

  c) \(\dfrac{2}{3}\) - 4 (\(\dfrac{1}{2}\)+\(\dfrac{3}{4}\)) d) (\(\dfrac{1}{-3}\) + \(\dfrac{5}{6}\)) .11-7

  e)\(\dfrac{3}{4}\) . 15\(\dfrac{1}{3}\) - \(\dfrac{3}{4}\) . 43\(\dfrac{1}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  \(\dfrac{3}{5.7}+\dfrac{3}{7.9}+......+\dfrac{3}{59.61}\)

  \(\left(x^2-4\right)\left(6-2x\right)=0\)

  \(\dfrac{3}{2}-2x^2=-\dfrac{1}{2}\)

  So sánh

  \(A=\dfrac{10^{100}+1}{10^{101}+1}\)\(B=\dfrac{10^{101}+1}{10^{102}+1}\)

  530và12410

  2711và818

  536và1124

  339 và 1121

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  bài 1:Tính: A = \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{14}+\dfrac{1}{35}+...+\dfrac{1}{152}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  -15/4 . 9/11 + 15/4. 15/11 - 15/4 . 6/11

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1/3.-6/13.-9/10.-13/36

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Tính tổng nghịch đảo của:

  13.15;15.17;17.19;21.23;23.25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Lớp 6A có 45 học sinh. Trong giờ sinh hoạt lớp, để chuẩn bị cho buổi dã ngoại tổng kết năm học, cô giáo chủ nhiệm đã khảo sát địa điểm dã ngoại em yêu thích với ba khu du lịch sinh thái: Đàm Long, Khoang Xanh, Đào Ngọc Xanh. Kết quả thu được như sau: 1/3 số học sinh cả lớp lựa chọn đi Đầm Long, số học sinh lựa chọn đi Khoang Xanh bằng 2/3 số học sinh còn lại.a)Địa điểm nào được các bạn học sinh lớp 6A lựa chọn đi đông nhất? b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh chọn đi Đảo Ngọc Xanh so với học sinh cả lớp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Cho 3 số nguyên a, b, c. Chứng minh rằng:

  a) Nếu a = b + c thì a/b + a/c = a/b x a/c

  b) Nếu c = a + b thì a/b - a/c = a/b x a/c

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Tính hợp lí:

  (23.5.7).(52.73)/(2.5.72)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Bài 1: Cuối học kì 2, trường A có số HS giỏi chiếm \(\dfrac{3}{8}\) tổng số học sinh của trường, HS trung bình chiếm \(\dfrac{1}{4}\) tổng số HS của trường. Số HS khá là 900 em, không có HS yếu kém. Hỏi trường A có bao nhiêu HS???

  Bài 2: Một trường có 1200 HS. Số HS trung bình chiếm \(\dfrac{5}{8}\) tổng số, số HS khá chiếm \(\dfrac{1}{3}\) tổng số, còn lại là HS giỏi. Tính số HS giỏi của trường.

  Bài 3: Lớp 6A có 57 HS được xếp thành 3 loại : giỏi, khá, trung bình. Số HS trung bình chiếm \(\dfrac{5}{19}\) số HS cả lớp. Số HS khá chiếm \(\dfrac{4}{7}\) số HS còn lại. Tính số HS giỏi của lớp 6A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  \(1\dfrac{1}{3}\cdot1\dfrac{1}{8}\cdot1\dfrac{1}{15}\cdot....\cdot1\dfrac{1}{99}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA