ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 40 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 40 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông hình 7, hãy lập một phân số có tử số là ô đen, mẫu số là tổng số ô đen và ô trắng.

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Các hình A, B,C,D,E lần lượt là biểu diễn các phân số:

\(\frac{2}{6};\frac{5}{{12}};\frac{4}{{15}};\frac{8}{{20}};\frac{{11}}{{30}}\)

Câu b:

\(\frac{2}{6} = \frac{{20}}{{60}};\frac{5}{{12}} = \frac{{25}}{{60}};\frac{4}{{15}} = \frac{{16}}{{60}};\frac{8}{{20}} = \frac{{24}}{{60}};\frac{{11}}{{30}} = \frac{{22}}{{60}}\)

Vì \(\frac{{16}}{{60}} < \frac{{20}}{{60}} < \frac{{22}}{{60}} < \frac{{24}}{{60}} < \frac{{25}}{{60}}\) nên \(\frac{4}{{15}} < \frac{2}{6} < \frac{{11}}{{30}} < \frac{8}{{20}} < \frac{5}{{12}}\)

Vậy lưới B sẫm nhất.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • thu hằng

  Cho: A =(196/197)+(197/198)

  B=(196+197/197+198)

  So sánh A&B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lê Tường Vy

  Đối với phân số ta có tính chất: Nếu \(\dfrac{a}{b}\) > \(\dfrac{c}{d}\)\(\dfrac{c}{d}\) > \(\dfrac{p}{q}\) thì \(\dfrac{a}{b}\) > \(\dfrac{p}{q}\). Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

  a) \(\dfrac{6}{7}\)\(\dfrac{11}{10}\)

  b) \(\dfrac{-5}{17}\)\(\dfrac{2}{7}\)

  c) \(\dfrac{419}{-723}\)\(\dfrac{-697}{-313}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Các bn ơi giúp mk vs nha.

  So sánh:

  A= \(\dfrac{10^{2015}+1}{10^{2016}+1}\) và B= \(\dfrac{10^{1016}+1}{10^{2017}+1}\)

  Các bn ơi giúp mk vs nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Quy đồng tử ; mẫu so sánh : \(\dfrac{106}{204}\)\(\dfrac{107}{206}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Bài 1:

  a/ Tính N \(=\frac{5.\left(2^2.3^2\right)^9.\left(2^2\right)^6-2.\left(2^2.3\right)^{14}.3^6}{5.2^{28}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

  b/ So sánh : \(\frac{2011.2012-1}{2011.2012}\)\(\frac{2012.2013-1}{2012.2013}\);

  \(\frac{-22}{45}\) ; \(\frac{-51}{133}\)\(\frac{2^{225}}{3^{151}}\).

  ai đang on giúp mk với nha, thanks nhìu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  So sánh :

  a. \(\dfrac{23}{99}\)\(\dfrac{232323}{999999}\)

  b. \(\dfrac{-63}{84}\)\(\dfrac{65}{-91}\)

  c. \(\dfrac{111}{115}\)\(\dfrac{555}{559}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  So sánh phân số( ko qui đồng mẫu)

  a)11/27 và 33/47

  b)53/57 và 531/571

  c)37/67 và 377/677

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  So sánh \(\frac{25}{26}\)\(\frac{25251}{26261}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho A= \(\frac{2014}{2015}+\frac{2015}{2016}+\frac{2016}{2017}+\frac{2017}{2014}.\). So sánh A với 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy
  Bài 6.8* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 17)

  So sánh :

                \(C=\dfrac{98^{99}+1}{98^{89}+1}\) và \(D=\dfrac{98^{98}+1}{98^{88}+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 6.7* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 17)

  So sánh :

                \(A=\dfrac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\) và \(B=\dfrac{17^{17}+1}{17^{18}+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn
  Bài 6.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 17)

  a) Cho phân số \(\dfrac{a}{b},\left(a,b\in\mathbb{N},b\ne0\right)\)

  Giả sử \(\dfrac{a}{b}>1\) và \(m\in\mathbb{N},m\ne0\). Chứng tỏ rằng :

                \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{a+m}{b+m}\)

  b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh : \(\dfrac{237}{142}\) và \(\dfrac{246}{151}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 6.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  a) Cho phân số \(\dfrac{a}{b},\left(a,b\in\mathbb{N},m\ne0\right)\). Chứng tỏ rằng :

                      \(\dfrac{a}{b}< \dfrac{a+m}{b+m}\)

  b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh \(\dfrac{434}{561}\) và \(\dfrac{441}{568}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Bài 6.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  a) Chứng tỏ rằng trong hai phân số cùng tử, tử và mẫu đều dương, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn :

  Nếu \(a,b,c>0\) và \(b>c\) thì \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{a}{c}\)

  b) Áp dụng tính chất trên, hãy so sánh các phân số sau :

  \(\dfrac{9}{37}\) và \(\dfrac{12}{49}\) 

  \(\dfrac{30}{235}\) và \(\dfrac{168}{1323}\)

  \(\dfrac{321}{451}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  Tìm hai phân số có mấu khác nhau, các phân số này lớn hơn hơn \(\dfrac{1}{5}\) nhưng nhỏ hơn \(\dfrac{1}{4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

  a) Không có phân số nào lớn hơn \(\dfrac{3}{7}\) và nhỏ hơn \(\dfrac{4}{7}\)

  b) Nếu một phân số có tử lớn hơn mẫu thì phân số đó lớn hơn 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  Trong các phân số sau, phân số lớn hơn \(\dfrac{3}{5}\) là :

  (A) \(\dfrac{11}{20}\)                     (B) \(\dfrac{8}{15}\)                     (C) \(\dfrac{22}{35}\)                     (D) \(\dfrac{23}{40}\)

  Hãy chọn đáp số đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA