RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6.4 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.4 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2

a) Chứng tỏ rằng trong hai phân số cùng tử, tử và mẫu đều dương, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn.

Nếu a, b, c > 0 và b < c thì \(\frac{a}{b} > \frac{a}{c}\)

b) Áp dụng tính chất trên, hãy so sánh các phân số sau:

\(\frac{9}{{37}}\) và \(\frac{12}{{49}}\); \(\frac{30}{{235}}\) và \(\frac{168}{{1323}}\); \(\frac{321}{{454}}\) và \(\frac{325}{{451}}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\frac{a}{b} = \frac{{ac}}{{bc}};\frac{a}{c} = \frac{{ab}}{{bc}}\)

Vì c > b nên ac > ab.

Do đó \(\frac{{ac}}{{bc}} > \frac{{ab}}{{bc}}\)

Vậy \(\frac{a}{b} > \frac{a}{c}\)

b) 

\(\begin{array}{l}
\frac{9}{{37}} = \frac{{36}}{{148}}\\
\frac{{12}}{{49}} = \frac{{36}}{{147}}
\end{array}\)

Vì 148 > 147 nên \(\frac{{36}}{{148}} < \frac{{36}}{{147}}\)

Hay \(\frac{9}{{37}}\) < \(\frac{12}{{49}}\)

+ \(\begin{array}{l}
\frac{{30}}{{235}} = \frac{6}{{47}} = \frac{{24}}{{188}}\\
\frac{{168}}{{1323}} = \frac{8}{{63}} = \frac{{24}}{{189}}
\end{array}\)

Vì 188 < 189 nên \(\frac{{24}}{{188}} > \frac{{24}}{{189}}\) hay \(\frac{30}{{235}}\) > \(\frac{168}{{1323}}\)

+ \(\frac{{321}}{{454}} < \frac{{325}}{{454}} < \frac{{325}}{{451}}\)

Do đó \(\frac{321}{{454}}\) < \(\frac{325}{{451}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.4 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA