RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 41 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 41 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đối với phân số ta có tính chất : Nếu \(\frac{a}{b} > \frac{c}{d}\) và \(\frac{c}{d} > \frac{p}{q}\) thì \(\frac{a}{b} > \frac{p}{q}\)

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

a) \(\frac{6}{7}\) và \(\frac{{11}}{{10}}\)                        

b) \(\frac{{ - 5}}{{17}}\) và \(\frac{2}{7}\)                 

c) \(\frac{{419}}{{ - 723}}\) và \(\frac{{ - 697}}{{ - 313}}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{6}{7} < 1 < \frac{{11}}{{10}}\)nên \(\frac{6}{7} < \frac{{11}}{{10}}\)

Câu b:

\(\frac{{ - 5}}{{17}} < 0 < \frac{2}{7}\) nên \(\frac{{ - 5}}{{17}} < \frac{2}{7}\)

Câu c:

\(\frac{{419}}{{ - 723}} = \frac{{ - 419}}{{723}};\frac{{ - 697}}{{ - 313}} = \frac{{697}}{{313}}\)

\(\frac{{ - 419}}{{723}} < 0 < \frac{{697}}{{313}}\) nên \(\frac{{419}}{{ - 723}} < \frac{{ - 697}}{{ - 313}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Bài 1:

  a/ Tính N \(=\frac{5.\left(2^2.3^2\right)^9.\left(2^2\right)^6-2.\left(2^2.3\right)^{14}.3^6}{5.2^{28}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

  b/ So sánh : \(\frac{2011.2012-1}{2011.2012}\)\(\frac{2012.2013-1}{2012.2013}\);

  \(\frac{-22}{45}\) ; \(\frac{-51}{133}\)\(\frac{2^{225}}{3^{151}}\).

  ai đang on giúp mk với nha, thanks nhìu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  hi hi

  So sánh :

  a. \(\dfrac{23}{99}\)\(\dfrac{232323}{999999}\)

  b. \(\dfrac{-63}{84}\)\(\dfrac{65}{-91}\)

  c. \(\dfrac{111}{115}\)\(\dfrac{555}{559}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  So sánh phân số( ko qui đồng mẫu)

  a)11/27 và 33/47

  b)53/57 và 531/571

  c)37/67 và 377/677

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  So sánh \(\frac{25}{26}\)\(\frac{25251}{26261}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho A= \(\frac{2014}{2015}+\frac{2015}{2016}+\frac{2016}{2017}+\frac{2017}{2014}.\). So sánh A với 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy
  Bài 6.8* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 17)

  So sánh :

                \(C=\dfrac{98^{99}+1}{98^{89}+1}\) và \(D=\dfrac{98^{98}+1}{98^{88}+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 6.7* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 17)

  So sánh :

                \(A=\dfrac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\) và \(B=\dfrac{17^{17}+1}{17^{18}+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn
  Bài 6.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 17)

  a) Cho phân số \(\dfrac{a}{b},\left(a,b\in\mathbb{N},b\ne0\right)\)

  Giả sử \(\dfrac{a}{b}>1\) và \(m\in\mathbb{N},m\ne0\). Chứng tỏ rằng :

                \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{a+m}{b+m}\)

  b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh : \(\dfrac{237}{142}\) và \(\dfrac{246}{151}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 6.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  a) Cho phân số \(\dfrac{a}{b},\left(a,b\in\mathbb{N},m\ne0\right)\). Chứng tỏ rằng :

                      \(\dfrac{a}{b}< \dfrac{a+m}{b+m}\)

  b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh \(\dfrac{434}{561}\) và \(\dfrac{441}{568}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Bài 6.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  a) Chứng tỏ rằng trong hai phân số cùng tử, tử và mẫu đều dương, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn :

  Nếu \(a,b,c>0\) và \(b>c\) thì \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{a}{c}\)

  b) Áp dụng tính chất trên, hãy so sánh các phân số sau :

  \(\dfrac{9}{37}\) và \(\dfrac{12}{49}\) 

  \(\dfrac{30}{235}\) và \(\dfrac{168}{1323}\)

  \(\dfrac{321}{451}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  Tìm hai phân số có mấu khác nhau, các phân số này lớn hơn hơn \(\dfrac{1}{5}\) nhưng nhỏ hơn \(\dfrac{1}{4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

  a) Không có phân số nào lớn hơn \(\dfrac{3}{7}\) và nhỏ hơn \(\dfrac{4}{7}\)

  b) Nếu một phân số có tử lớn hơn mẫu thì phân số đó lớn hơn 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  Trong các phân số sau, phân số lớn hơn \(\dfrac{3}{5}\) là :

  (A) \(\dfrac{11}{20}\)                     (B) \(\dfrac{8}{15}\)                     (C) \(\dfrac{22}{35}\)                     (D) \(\dfrac{23}{40}\)

  Hãy chọn đáp số đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà
  Bài 57 (Sách bài tập - tập 2 - trang 15)

  Điền số thích hợp vào ô vuông :

                      \(\dfrac{-8}{15}< \dfrac{.....}{40}< \dfrac{-7}{15}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser
  Bài 56* (Sách bài tập - tập 2 - trang 15)

  Cho hai phân số \(\dfrac{-3}{8}\) và \(\dfrac{-2}{5}\). Chỉ cần so sánh hai tích \(\left(-3\right).5\) và \(8.\left(-2\right)\), ta cũng có thể kết luận được bằng \(\dfrac{-3}{8}>\dfrac{-2}{5}\).

  Em có thể giải thích được không ?

  Hãy phát biểu và chứng minh cho trường hợp tổng quát khi so sánh hai phân số

                                      \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d},\left(a,b,c,d\in\mathbb{Z},b>0,d>0\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Cho A=\(\dfrac{10^7+1}{10^8+ 1}\)

  B=\(\dfrac{10^8+1}{10^9+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang
  Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 14)

  a) Thời gian nào dài hơn : \(\dfrac{1}{2}\) giờ hay \(\dfrac{4}{5}\) giờ

  b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn : \(\dfrac{2}{3}\) mét hay \(\dfrac{3}{5}\) mét

  c) Khối lượng nào lớn hơn : \(\dfrac{6}{7}\) kg hay \(\dfrac{7}{8}\) kg

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA