ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6.8 trang 17 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.8 trang 17 SBT Toán 6 Tập 2

So sánh \(C = \frac{{{{98}^{99}} + 1}}{{{{98}^{89}} + 1}}\) và \(D = \frac{{{{98}^{98}} + 1}}{{{{98}^{88}} + 1}}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
C = \frac{{{{98}^{99}} + 1}}{{{{98}^{89}} + 1}} > 1\\
 \Rightarrow C = \frac{{{{98}^{99}} + 1}}{{{{98}^{89}} + 1}} > \frac{{{{98}^{99}} + 1 + 97}}{{{{98}^{89}} + 1 + 97}}\\
 = \frac{{{{98}^{99}} + 98}}{{{{98}^{89}} + 98}} = \frac{{98\left( {{{98}^{98}} + 1} \right)}}{{98\left( {{{98}^{88}} + 1} \right)}}\\
 = \frac{{{{98}^{98}} + 1}}{{{{98}^{88}} + 1}} = D
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.8 trang 17 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA