RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6.3 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.3 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm hai phân số có mẫu khác nhau, các phân số này lớn hơn \(\frac{1}{5}\) nhưng nhỏ hơn \(\frac{1}{4}\) .

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn mẫu chung là 60 ta có: \(\frac{1}{5} = \frac{{12}}{{60}};\frac{1}{4} = \frac{{15}}{{60}}\)

Ta có: \(\frac{{12}}{{60}} < \frac{{13}}{{60}} < \frac{{14}}{{60}} < \frac{{15}}{{60}}\)

Rút gọn các phân số này ta được: \(\frac{{1}}{{5}} < \frac{{13}}{{60}} < \frac{{7}}{{30}} < \frac{{1}}{{4}}\)

Ta tìm được hai phân số \([\frac{{13}}{{60}}\) và \(\frac{{7}}{{30}}\) có mẫu khác nhau, lớn hơn \(\frac{{1}}{{5}}\) nhưng nhỏ hơn \(\frac{{1}}{{4}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.3 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA