RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6.7 trang 17 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.7 trang 17 SBT Toán 6 Tập 2

So sánh: \(A = \frac{{{{17}^{18}} + 1}}{{{{17}^{19}} + 1}}\)  và \(B = \frac{{{{17}^{17}} + 1}}{{{{17}^{18}} + 1}}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
A = \frac{{{{17}^{18}} + 1}}{{{{17}^{19}} + 1}} < 1\\
 \Rightarrow A = \frac{{{{17}^{18}} + 1}}{{{{17}^{19}} + 1}} < \frac{{{{17}^{18}} + 1 + 16}}{{{{17}^{19}} + 1 + 16}}\\
 = \frac{{{{17}^{18}} + 17}}{{{{17}^{19}} + 17}} = \frac{{17\left( {{{17}^{17}} + 1} \right)}}{{17\left( {{{17}^{18}} + 1} \right)}} = B
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.7 trang 17 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA