OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.52 trang 25 SBT Toán 12

Giải bài 1.52 tr 25 SBT Toán 12

Tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số \(y = \frac{{ - 3}}{{x - 2}}\) là:

A.  x = 2, y = 0

B.  x = 0, y = 2

C.  x = 1, y = 1

D.  x = −2, y = −3

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A

Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} \frac{{ - 3}}{{x - 2}} =  - \infty ;\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ - }} \frac{{ - 3}}{{x - 2}} =  + \infty \)

Nên  là tiệm cận đứng.

Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \frac{{ - 3}}{{x - 2}} = 0\)

Nên  là tiệm cận ngang.

Cách khác. Nhận xét rằng hàm số dạng 

\(y = \frac{a}{{bx + c}}\left( {a,b \ne 0} \right)\) có tiệm cận đứng là \(x =  - \frac{c}{b}\) và tiệm cận ngang là .

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.52 trang 25 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF