OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.55 trang 25 SBT Toán 12

Giải bài 1.55 tr 25 SBT Toán 12

Đồ thị hàm số nào sau đây có hai tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một tứ giác có diện tích bằng 12?

A. \(y = \frac{{3x + 2}}{{x - 2}}\)

B. \(y = \frac{{2x - 3}}{{1 - x}}\)

C. \(y = \frac{{x - 2}}{{x + 5}}\)

D. \(y = \frac{{3x + 7}}{{x - 4}}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x + 7}}{{x - 4}}\) là .

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó là .

Diện tích hình chữ  nhật tạo thành là .

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.55 trang 25 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF