RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2.33 trang 79 SBT Toán 11

Giải bài 2.33 tr 79 SBT Toán 11

Viết khai triển của (1+x)6.

a) Dùng ba số hạng đầu để tính gần đúng 1,016.

b) Dùng máy tính để kiểm tra kết quả trên.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
{(1 + x)^6} = \mathop \sum \limits_{k = 0}^6 C_6^k{x^k} = C_6^0{x^0} + C_6^1{x^1} + C_6^2{x^2} + C_6^3{x^3} + C_6^4{x^4} + C_6^5{x^5} + C_6^6{x^6}\\
 = 1 + 6x + 15{x^2} + 20{x^3} + 15x4 + 6x5 + x6
\end{array}\)

a) Ta có khai triển: \({\left( {1 + x} \right)^6} = 1 + 6x + 15{x^2} + 20{x^3} + 15{x^4} + 6{x^5} + {x^6}\)

Nên \(1,{01^6} = {\left( {1 + 0,01} \right)^6} \approx 1 + 6 \times 0,01 + 15 \times {\left( {0,01} \right)^2} = 1,0615\)

b) Dùng máy tính ta nhận được \(1,{01^6} \approx 1,061520151\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.33 trang 79 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Hồ Thien
  tìm hệ số của x^7 trong fx =(1-2x)^10
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Thucky Duong
  Khai triển (x 1/x)^4
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • TrịNh MiNh Hiếu
  Tìm hệ số x^7 trong khai triển (3x^2 - 2/x)^n biết hệ số của số hạng thứ ba trong khai triển bằng 1080
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ly Phương
  Cho em hỏi ví dụ 6 vs ạ? Em cảm ơn ạ

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Dora Nguyen
  Trong khai triển nhị thức (2x^3 2/x^2)^10 hãy tìm số hạng không phụ thuộc x
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Vũ Đình Nam
  Ai bày e cách làm vs ạ

  Theo dõi (1) 7 Trả lời
 • Nguyễn Đạt

  cho (x2+x+1)2018 , khai triển ra đc a0+a1x+...+a4036x4036.Tìm tổng S=a​0-a2+a4-a6+...-a4034+a4036

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Trần Chi

  trong khai triển P(x)= (2/x+X)20

  a. tìm số hạng không chứa x

  b. tìm số hạng chứa x10

  giải giúp em với ạ. em tính ra câu a số nhỏ câu b số lớn nên hơi nghi nghi :)) help me

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
YOMEDIA