RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2.37 trang 79 SBT Toán 11

Giải bài 2.37 tr 79 SBT Toán 11

Tập hợp E có n phần tử thì số tập hợp con của E (kể cả tập hợp rỗng và tập E) là:

A. n2               B. \(C_n^2\)

C. 2n              D. n!

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Số tập con rỗng của E là số cách chọn ra 0 phần tử trong n phần tử là \(C_n^0\)

Số tập con có 1 phần tử của E là số cách chọn ra 1 phần tử trong n phần tử là \(C_n^1\)

Số tập con có 2 phần tử của E là số cách chọn ra 2 phần tử trong n phần tử là \(C_n^2\)

Số các tập con có k phần tử (0 ≤ k ≤ n) của tập hợp E là số cách chọn ra k phần tử trong n phần tử của E là \(C_n^k\)

Số tập con có n phần tử của E là số cách chọn ra n phần tử trong n phần tử là \(C_n^n\)

Do đó số tâp con của E là \(C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 +  \ldots  + C_n^n = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k}  = {(1 + 1)^n} = 2n\)

Đáp án : C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.37 trang 79 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • hai trieu

  Các bạn giúp mình khai triển chi tiết biểu thức (a+ b)n theo nhị thức niuton đi.

  Để cụ thể hơn các bạn vui lòng khai triển chi tiết biểu thức \(\left(\sqrt{3}+\sqrt[3]{30}\right)^6\) (tính ra kết quả hộ mình luôn nha) theo nhị thức niuton hộ mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  hà trang

  Cho biểu thức (x-2)^10

  a) Khai triển biểu thức trên theo công thức nhị thức niu - tơn

  b) tìm hệ số của số hạng chứa x^8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Các bạn giúp mình khai triển chi tiết biểu thức (a\(+\) b)n theo nhị thức niuton đi.

  Để cụ thể hơn các bạn vui lòng khai triển chi tiết biểu thức (\(\sqrt{3}\) \(+\) \(\sqrt[3]{30}\) )6 theo nhị thức niuton hộ mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  ( 4x- 8 )10

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Tính

  \(A=C_{10}^0+2C_{10}^1+2^2C_{10}^2+...+2^{10}C_{10}^{10}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  tìm hệ số của x4 y9 trong khai triển (2x-y) 13

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  tổng các hệ số nhị thức niuton trong khai triển \(\left(2nx+\frac{1}{2nx^2}\right)^{3n}\) bằng 64 . số hạng không chứa x trong khai triển là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  hệ số của x8 trong khai triển \(\left(x+\frac{1}{x}\right)^{12}\) là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA