OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 10 lớp 9 Speak - Hội thoại Life on other planets


Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on other planets phần Speak hướng dẫn các em thực hiện bài hội thoại về những điều có thể xảy ra ở những hành tinh khác.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 9 Speak Task a

There are drawings of things a space-tourist to Mars saw and noted down. Try to guess and match the drawings with the words in the box. Then practice the dialogue with a partner. (Có những hình vẽ mà một nhà du hành vũ trụ đến sao hỏa nhìn thấy và ghi lại. Cố gắng đoán và nối hình vẽ với tên gọi trong khung. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

Unit 10 lớp 9 speak

Guide to answer

Unit 10 Speak lớp 9 task a

mineral: khoáng vật

gemstones: đá quý

little creature: sinh vật nhỏ

  • Bài dịch hội thoại 

Nam: Những hình vẽ này nói về cái gì vậy Hùng?

Hung: Đó có thể là nước trên Sao Hỏa.

Nam: Và những dấu chấm lấp lánh ở bên góc phải là về cái gì vậy?

Hung: À, chúng có thể là dấu vết của đá quý. Có lẽ là có khá nhiều đá qúy trên Sao Hỏa.

2. Unit 10 Lớp 9 Speak Task b

Make up similar dialogues about the drawings, using the cues in section (a). (Làm những bài đối thoại tương tự về các hình vẽ bên trên. Sử dụng những gợi ý trong phần a).)

Guide to answer

Dialogue 1

A: What do the drawings say, B?

B: There might be minerals on Mars.

A: And what about those dark shapes on the left corner?

B: Well, they might be signs of gas. There may be some plants on Mars.

Dialogue 2

C: What do the drawings say, D?

D: There might be fuels on Mars.

C: And what about those circles in the middle?

D: Well, they might be traces of micro organisms, there may little creatures on Mars.

3. Unit 10 Lớp 9 Speak Task c

Now talk with a partner. Tell each other what you think there might be on Mars, on the moon and on other planets. (Bây giờ hãy nói chuyện với bạn cùng học. Hãy nói với nhau những gì bạn nghĩ là có lẽ có ở trên sao hỏa, trên mặt trăng và trên hành tinh khác.)

Guide to answer

I think people can live on the moon in the future. On the moon there might be water, plants and minerals ... . How about you? Do you think so?

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speak - Unit 10 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 9 Speak.

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Speak Unit 10 Tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
ON