OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Find the mistake: I’m sure if I send this box today by overnight express, it would arrive in time.

  • A. 
   sure
  • B. 
   send
  • C. 
   by
  • D. 
   would arrive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  I’m sure if I send this box today by overnight express, it would arrive in time.

  would arrive ⇒ will arrive

  Câu điều kiện loại 1: [If + thì hiện tại đơn], [will + động từ nguyên mẫu]

  Dịch: Tôi chắc chắn nếu tôi gửi chiếc hộp này ngay hôm nay bằng chuyển phát nhanh qua đêm, thì nó sẽ đến đúng lúc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF