OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the words or phrases that are not correct in Standard English

  Câu hỏi:

  After having a baby, a woman may suffers from depression for several months.

  • A. 
   having
  • B. 
   may suffers
  • C. 
   from
  • D. 
   for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  After having a baby, a woman may suffers from depression for several months.

  Lỗi sai trong câu: may suffers

  may suffers ⇒ may suffer

  Sau "may" chỉ đi với động từ nguyên mẫu

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF