OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Find the mistake: The west coasts of North and South America might have heavily rains.

  • A. 
   The west coats
  • B. 
   of
  • C. 
   might
  • D. 
   heavily rains

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  The west coasts of North and South America might have heavily rains.

  heavily rains ⇒ heavily rained

  Dịch: Các bờ biển phía tây của Bắc và Nam Mỹ có thể có mưa lớn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF