OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Find the mistake: The regulations should be written in plain English so that the publication understand.

  • A. 
   regulations
  • B. 
   in
  • C. 
   plain English
  • D. 
   publication

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  The regulations should be written in plain English so that the publication understand.

  publication ⇒ public

  Dịch: Các quy định phải được viết bằng Tiếng Anh đơn giản để công chúng hiểu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF