ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Unit 10 lớp 9 Listen - Bài nghe Life on other planets


Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on other planets phần Listen hướng dẫn các em kỹ năng nghe tìm thông tin để hoàn thành bài tập chọn câu đúng hoặc sai.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt bài

Listening Task Unit 10 Lớp 9

Listen to the description of the moon. Then check (v) the correct statements about the moon. (Nghe bài mô tả về mặt trăng. Sau đó đánh dấu (v) vào những câu đúng về mặt trăng.)

a) There is no air on the moon. (Không có không khí trên mặt trăng.)

b) There are no rivers and lakes on the moon. (Không có sông hồ trên mặt trăng.)

c) There are no sounds on the moon. (Không có âm thanh trên mặt trăng.)

d) It is very cold at night on the moon. (Ban đêm trên mặt trăng trời rất lạnh.)

e) During the day the temperature is even lower. (Nhiệt độ cả ngày thậm chí rất thấp.)

f) There are great round holes on the moon. (Có nhiều hố tròn trên mặt trăng.)

g) There are no mountains on the moon. (Không có ngọn núi nào trên mặt trăng.)

h) You will weight 8 kilos heavier on the moon. (Bạn sẽ nặng hơn đến 8 kilos khi ở trên mặt trăng.)

i) You will be able to jump very high on the moon. (Bạn có thể nhảy rất cao ở trên mặt trăng.)

j) One day on the moon lasts for two weeks. (Một ngày trên mặt trăng kéo dài 2 tuần lễ.)

Guide to answer

The correct statements

a) There is no air on the moon.

c) There are no sounds on the moon.

d) It is very cold at night on the moon.

f) There are great round holes on the moon.

i) You will be able to jump very high on the moon.

j) One day on the moon lasts for two weeks.

 • Tapescript Listening Unit 10 Lớp 9

​Good evening. Welcome to our Science for Fun Program. This week we've received a lot of questions asking about life on the moon. We've talked to some experts and this is what we've found out. There is no water or air on the moon. It is all silent because there is no air. Of course there will be no music, no sounds. There are no rivers and no lakes. At night it is very cold. The temperature goes down to 1510C below zero. But during the day the temperature rises to 1000C above zero.

There are great round holes on the moon. They look like big lakes. They are called craters. There are more than 30,000 craters on the moon. There are also high mountains. The highest mountains on the moon are about 26,000 feet or 8,000 meters high.

And here is something very interesting to know: on the moon you weigh one sixth of what you weigh on earth. If you weigh 50 kilos, on the moon you will weigh only a little more than 8 kilos. You will be able to jump very high, even higher than an Olympic Champion. You can take very long steps as well. And ... Maybe you won't sleep very well because one day on the moon lasts for two weeks.

So, is there life on the moon? I'll leave the question for you to answer yourself.

 • Bài dịch phần nghe Unit 10 Lớp 9

Buổi tối tốt lành. Chào mừng đến với chương trình Khoa học vui. Tuần này chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về sự sống trên mặt trăng. Chúng tôi đã nói chuyện với một số chuyên gia và đây là những gì chúng tôi khám phá được. Không có nguồn nước hay không khí trên mặt trăng. Mọi thứ đều tĩnh lặng vì không có không khí. Dĩ nhiên sẽ không có âm nhạc, không có âm thanh. Không có sông và hồ. Ban đêm trời rất lạnh. Nhiệu độ hạ xuống từ 1510C đến 0. Nhưng vào ban ngày nhiệt độ tăng lên đến 1000C.

Có rất nhiều lỗ tròn bự trên mặt trăng. Chúng giống như cái hồ lớn. Chúng được gọi là miệng hố. Có đến hơn 30,000 miệng hố ở trên mặt trăng. Cũng có những núi cao. Ngọn núi cao nhất trên mặt trăng là khoảng 26,000 dặm hay là 8,000 met. 

Và ở đây có rất nhiều điều thú vị để biết: trên mặt trăng bạn nặng bằng 1/6 lần cân nặng của mình ở trái đất. Nếu như bạn cân nặng 50kg, trên mặt trăng bạn sẽ nặng khoảng hơn 8kg. Bạn sẽ có khả năng nhảy rất cao, có thể cao hơn nhà vô địch Olympic nữa.

ZUNIA12
ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listen - Unit 10 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 9 Listen.

  • A. about the first men to walk in the moon
  • B. how men found footprints on the moon
  • C. what the men brought back from their trip to the moon
  • D. who had left footprints on the moon before the two men landed there
  • A. make balls of light seem brighter
  • B. turns the moon into another world
  • C. makes many of men’s dreams come true
  • D. makes faraway things seem closer
  • A. they wanted something to show they were there
  • B. people wanted to use them to learn about the moon
  • C. they wanted to keep them as souvenirs
  • D. they might sell them to the scientists

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listen Unit 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

ZUNIA9
OFF
ON