OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Unit 10 lớp 9 Getting Started Life on other planets


Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on the planets phần Getting Started hướng dẫn các em trả lời một số câu hỏi để làm quen với chủ đề chính về cuộc sống ở những hành tinh khác.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 10 Lớp 9

Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner. (Nhìn những hình ảnh Đĩa bay (Vật thể bay chưa xác định). Hỏi và trả lời với bạn cùng học.)

Unit 10 Lớp 9

a) Have you ever heard about UFOs? Do you think they really exist? (Bạn đã từng nghe về Đĩa bay chưa? Bạn có nghĩ chúng thực sự tồn tại?)

b) Have you ever seen any films on UFOs? What were they about? (Bạn đã từng xem bộ phim nào về Đĩa bay chưa? Chúng nói về cái gì?)

c) What do you want to know about UFOs? (Bạn muốn biết gì về Đĩa bay?)

d) It you saw a UFO, what would you do? (Nếu bạn nhìn thấy một Đĩa bay, bạn sẽ làm gì?)

Guide to answer

1. Yes, I have heard a lot about UFOs. They are spacecraffs from other planets. I think they really exist.

2. Yes, I have. They were about some aliens who wanted to attack the earth.

3. I want to know what UFOs affectour life on earth.

4. If I saw a UFO, I would take photos of them or put them on camera.

ADMICRO
ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting Started - Unit 10 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 9 Getting Started.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

NONE
OFF