OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  .......... you be able to come to the English speaking contest?

  • A. 
   Can
  • B. 
   May
  • C. 
   Will
  • D. 
   Should

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Will you be able to come to the English speaking contest?

  Đáp án đúng: Will

  Dịch: Bạn sẽ có thể đến với cuộc thi nói Tiếng Anh chứ?

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF