OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  His eyes were so bad that he ............ read the number on the board.

  • A. 
   shouldn’t
  • B. 
   can’t
  • C. 
   mustn’t
  • D. 
   hadn’t

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  His eyes were so bad that he can't read the number on the board.

  Đáp án đúng: can't

  Can't V nguyên mẫu: chỉ khả năng không thể thực hiện việc nào đó

  Dịch: Mắt anh ta kém đến nỗi anh ta không thể đọc được số trên bảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF