ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Unit 10 lớp 9 Write - Bài viết Life on other planets


Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on another planets phần Write hướng dẫn các em viết bài bình luận về sự tồn tại của UFO.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 9 Write Task a

Read the outline of an exposition in column A. Then put the paragraphs in column B in order to match the sections in colunm A. (Hãy đọc dàn bài được trình bày trong cột A. Sau đó xếp các đoạn văn trong cột B cho phù hợp với mỗi phần trong cột A).

A

B

Introduction (presents the writer's viewpoint: I think..., I believe.......,........ )

(i) Therefore, UFOs are just the imagination of some writers and they do exist only in films for entertainment.

Body (gives reasons / examples for persuasion: Firstly, ...; Secondly, ... )

(ii) I don't believe there exist UFOs even though many newspapers talk a lot about them.

Conclusion (sums up the argument: therefore,...)

(iii) Firstly, flying saucers might be aircraft, balloons, clouds or tricks of light. Secondly, there are not enough photos showing clearly the shapes of the UFOs. Moreover, if there are UFOs, there will certainly be traces of their landing on the ground.

Guide to answer

Introduction - ii

Body - iii

Conclusion - i

2. Unit 10 Lớp 9 Write Task b

Read the dialogue between An and Ba about the existence of UFOs. (Đọc bài đối thoại giữa An và Ba về sự tồn tại của đĩa bay)

Hướng dẫn dịch

​An: Bạn có nghĩ đĩa bay tồn tại không?

Ba: Có chứ, báo chí đã nói nhiều về sự xuất hiện của đĩa bay.

An: Điều gì làm bạn tin là có đĩa bay?

Ba: À, nhiều người khắp mọi nơi trên thế giới đều nói rằng họ đã nhìn thấy đĩa bay, vì thế chúng chắc chắn tồn tại.

An: Đĩa bay! Có lẽ đó là sự tưởng tượng của họ.

Ba: Tôi không nghĩ thế. Đã có nhiều bức ảnh về nó. Và những nhà nhiếp ảnh nói rằng họ đã nhìn thấy những sinh vật giống như con người chúng ta đi ra khỏi đĩa bay.

An: Nếu có đĩa bay thì phải có dấu vết của sự đổ bộ của họ trên đất liền.

Ba: Bạn nói đúng. Người ta đang bàn tán về những vòng tròn kỳ bí trên những cánh đồng ở Anh. Đĩa bay không còn là sự tưởng tượng của con người nữa. Chúng có thật. Chúng ta đã sẵn sàng chào đón những chuyến viếng thăm của họ.

Now use Ba's opinion in the dialogue to write an exposition about the existence of UFOs. Begin with: (Bây giờ hãy sử dụng ý kiến của Ba trong bài đối thoại để viết một bài giải thích về sự tồn tại của đĩa bay. Bắt đầu với:)

Guide to answer

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about its appearance.

First(ly), many people from different countries reported that they once saw flying saucers.

Second(ly), there are many photos of flying saucers and some photographers said they saw manlike creatures get out of the vehicles.

Moreover, people are discussing those mysterious circles on the fields in the countryside of Great Britain.

Therefore, UFO is not an imagination. It's real and we should be ready to see its visits.

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Use Ba's opinion rearrange and add some words to complete the paragraph.

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about their appearance.

_______ there are many photos of flying saucers and some photographers said they saw man-like creatures get out of the vehicles. 

They are _______, and we should be ready to see their visits.

_______ many people from different countries reported that they once saw flying saucers.

_______ people are discussing those mysterious circles on the field in the countryside of Great Britain. 

So I think UFOs are ____________.

Key

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about their appearance.

Fistly, many people from different countries reported that they once saw flying saucers. Secondly, there are many photos of flying saucers and some photographers said they saw man-like creatures get out of the vehicles. Moreover, people are discussing those mysterious circles on the field in the countryside of Great Britain.

So I think UFOs are not our imagination. They are real, and we should be ready to see their visits.

ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 10 Lớp 9

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Write Unit 10 Tiếng Anh lớp 9, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 9 Write

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

ZUNIA9
OFF
ON