OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the best sentence that has the same meaning as the root.

  Câu hỏi:

  Unless we protect the environment, our life will be badly affected.

   

  • A. 
   If we protect the environment, our life will be badly affected.
  • B. 
   If we don’t protect the environment, our life will be badly affected.
  • C. 
   If we don’t protect the environment, our life won’t be badly affected. 
  • D. 
   If our life is badly affected, we will protect the environment.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF