OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I’m not a millionaire, so I can’t take a trip to space.  

   

  • A. 
   If I am a millonaire, I will take a trip to space.
  • B. 
   Unless I was millionaire, I would take a trip to space.
  • C. 
   If I were a millinaire, I would take a trip to space.
  • D. 
   If only I was a millinaire, I would take a trip to space.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF