RANDOM
RANDOM
Video-Banner

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị \(M \in (C)\) tại điểm sao cho \(IM=\sqrt{2}\)

Cho hàm số \(y=\frac{x}{x+1}\)

1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2, Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị \(M \in (C)\) tại điểm sao cho \(IM=\sqrt{2}\)

  bởi Bảo Lộc 08/02/2017
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 1.
  Học sinh tự giải
  2.
  Ta có: \(M(x;\frac{x}{1+x})\) và \(I(-1;1)\)
  Khi đó: \(IM=\sqrt{2}\Leftrightarrow (x+1)^2+(\frac{x}{1+x}-1)^2=2\Leftrightarrow \left [ (x+1)^2-1 \right ]^2=0\)
  \(\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} x=0\\ x=-2 \end{matrix}\)
  Tiếp tuyến tại điểm M1(0;0): \(y=\frac{1}{(0+1)^2}(x-0)+0\Leftrightarrow y=x\)
  Tiếp tuyến tại điểm M2(-2;2): \(y=\frac{1}{(-2+1)^2}(x+2)+2\Leftrightarrow y=x+4\)

    bởi Bình Nguyen 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA