RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng \((-\infty ;0)\)

Mình giải ra đáp số rồi mà không biết đúng hay sai nữa, khó quá.

Cho hàm số \(y=x^3+3x^2-mx-4 \ \ (1)\). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng \((-\infty ;0)\)

  bởi Ha Ku 07/02/2017
ANYMIND

Câu trả lời (1)

 • Tập xác định: D = R.  
  \(y'=3x^2+6x-m\)
  y' có \(\Delta '=3(m+3)\)
  Nếu m \(\leq\) -3 thì \(\Delta '\leq 0\Rightarrow y'\geq 0, \forall x\Rightarrow\) hàm số đồng biến trên R\(\Rightarrow m\leq\)-3 (thỏa yêu cầu bài toán)
  Nếu m > -3 thì \(\Delta '> 0\Rightarrow PT \ \ y'=0\) có 2 nghiệm phân biệt \(x_1,x_2(x_1 Do đó hàm số đồng biến trên khoảng 
  \((-\infty ;0)\Leftrightarrow 0\leq x_1< x_2\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \Delta '>0\\ P\geq 0\\ S>0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m> -3\\ -m\geq 0\\ -2>0 \end{matrix}\right. (VN)\)
  Vậy \(m\leq -3\)

    bởi hai trieu 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA