RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tìm m để đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị (C) tạo với đường thẳng

Cho hàm số \(y=x^3-3x^2\)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (C).
b) Tìm m để đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị (C) tạo với đường thẳng \(\Delta : x+my+3=0\) một góc \(\alpha\) biết \(cos\alpha =\frac{4}{5}\)

  bởi Tran Chau 07/02/2017
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a.
  TXĐ: D = R
  Sự biến thiên: \(y'=3x^2-6x=3x(x-2)\)
  \(y'=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} x=0\\ x=2 \end{matrix}\)
  Hàm số đồng biến trên các khoảng \((-\infty ;0);(2;+\infty )\)
  Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).
  Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 \(\Rightarrow\)yCT = -4, cực đại tại x = 0 \(\Rightarrow\) y = 0
  Giới hạn \(\lim_{x\rightarrow +\infty }y=+\infty ,\lim_{x\rightarrow -\infty }y=-\infty\)
  Bảng biến thiên

  Đồ thị

  b.
  Đường thẳng đi qua CĐ, CT là \(\Delta _1: 2x+y=0\Rightarrow VTPT \ \vec{n_1}(2;1)\)
  Đường thẳng đã cho \(\Delta: x+my+3=0\) có \(VTPT \ \vec{n_2}(1;m)\)
  Yêu cầu bài toán \(\Leftrightarrow cos(\Delta ;\Delta _1)=\left | cos\big ( \vec{n_1};\vec{n_2} \big) \right |=\frac{\left | m+2 \right |}{\sqrt{5}.\sqrt{m^2+1}}=\frac{4}{5}\)
  \(\Leftrightarrow 25(m^2+4m+4)=5.16.(m^2+1)\)

  \(\Leftrightarrow 11m^2-20m-4=0\)
  \(\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} m=2\\ m=-\frac{2}{11} \end{matrix}\)

    bởi Mai Đào 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA