RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức \(P=xyz-(xy+2yz+zx)\)

Cho \(x,y,z\geq 0, x+y+z=1\) . Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức \(P=xyz-(xy+2yz+zx)\)

  bởi Ban Mai 07/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(P=xyz-(xy+2yz+zx)=yz(x-2)-x(y+z)\)
  \(\geq \left ( \frac{y+z}{z} \right )^2(x-2)-x(y+z)=\frac{(1-x)^2(x-2)}{4}-x(1-x)=f(x)\) do \(0\leq x\leq 1\)
  Xét hàm số: \(f(x)=\frac{(1-x)^2(x-2)}{4}-x(1-x),x\in \left [ 0;1 \right ]\) khảo sát hàm số
  \(y=f(x), x\in \left [ 0;1 \right ]\) , ta có \(f(x)\geq f(0)=-\frac{1}{2},\forall x\in \left [ 0;1 \right ]\)
  Vậy \(P\geq -\frac{1}{2}\). Mặt khác, khi \(x=0, y=z=\frac{1}{2}\) thì \(P=-\frac{1}{2}\). Vậy \(min \ \ P=\frac{1}{2}\)
  Ta có \(P=xyz-(xy+2yz+zx)\leq yz-(xy+2yz+zx)\)\(-(xy+yz+zx)\leq 0\)
  Khi x = 1, y = z =0 \(\Rightarrow\) P =0. Vậy max P = 0

    bởi thi trang 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA