RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(f(x)=x^3+3x^2-9x+3\) trên đoạn [-2;2]

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(f(x)=x^3+3x^2-9x+3\) trên đoạn [-2;2]

  bởi thu hảo 07/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Hàm số y = f(x)  liên tục trên đoạn [-2;2]
  Ta có \(f'(x) = 3x^2 + 6x - 9\)
  \(f'(x)=0\Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 9=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} x=1\in [-2;2]\\ x=-3\notin [-2;2] \end{matrix}\)
  Ta có: f(-2) = 25; f(2) = 5; f(1) = - 2
  Do đó: \(\underset{[-2;2]}{Max}f(x)=f(-2)=25\)
  \(\underset{[-2;2]}{Min}f(x)=f(1)=-2\)

    bởi Nguyễn Bảo Trâm 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA