RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau : \(P=\frac{12}{\sqrt{36+(1+9a^2)(1+b^2)}}+3ab-\frac{a^4+b^4}{ab}\)

Cho 2 số thực a, b thuộc khoảng (0,1) thỏa mãn \((a^3+b^3)(a+b)-ab(a-1)(b-1)=0\).

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau : \(P=\frac{12}{\sqrt{36+(1+9a^2)(1+b^2)}}+3ab-\frac{a^4+b^4}{ab}\)

  bởi A La 08/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (3)

 • GT: \((a^3+b^3)(a+b)-ab(a-1)(b-1)=0\)

  \(\Leftrightarrow \frac{(a^3+b^3)(a+b)}{ab}=(1-a)(1-b) (*)\)

  Vì \(\frac{(a^3+b^3)(a+b)}{ab}=\left ( \frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a} \right )(a+b)\geq 2\sqrt{ab}.2\sqrt{ab}=4ab\)

  Và \((1-a)(1-b)=1-(a+b)+ab\leq 1-2\sqrt{ab}+ab\) khi đó từ (*) suy ra \(4ab\leq 1-2\sqrt{ab}+ab\)

  Đặt \(t=ab(t> 0)\) ta được \(2\sqrt{t}\leq 1-3t\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 0< t< \frac{1}{3}\\ 4t\leq (1-3t) \end{matrix}\right.\Leftrightarrow 0< t< \frac{1}{9}\)

  Ta có \((1+9a^2)(1+9b^2)\geq 36ab\Rightarrow \frac{12}{\sqrt{36+(1+9a^2)(1+9b^2)}}\leq \frac{2}{\sqrt{1+ab}}\)

  và \(3ab-\frac{a^4+b^4}{ab}\leq 3ab-2ab=ab\)

  Suy ra \(P\leq \frac{2}{\sqrt{t+1}}+ab\). Dấu đẳng thức xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=\frac{1}{3}\)

  Xét hàm \(f(t)=\frac{2}{\sqrt{t-1}}+t\) với \(0< t< \frac{1}{9}\)  ta có

  \(f'(t)=1-\frac{1}{(1+t)\sqrt{t+1}}> 0, \forall t\in \bigg(0;\frac{1}{9} \bigg]\Rightarrow f(t)\) đồng biến trên \(\bigg(0;\frac{1}{9} \bigg]\)

  \(f(t)\leq f(\frac{1}{9})=\frac{6}{\sqrt{10}}+\frac{1}{9}\), dấu đẳng thức xảy ra \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=b\\ t=ab=\frac{1}{9} \end{matrix}\right.\Leftrightarrow a=b=\frac{1}{9}\)

  Vậy \(MaxP=\frac{6}{\sqrt{10}}+\frac{1}{9}\) đạt được tại \(a=b=\frac{1}{3}\)

   

    bởi Mai Đào 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA