ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Hãy xác định khối lượng thức ăn mỗi loại cần phải mua để tổng số tiền mua ít nhất nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày của gia súc

Giả sử yêu cầu tối thiểu mỗi ngày về các chất dinh dưỡng đạm, đường, khoáng cho một loại gia súc tương ứng là 10g, 6g, 7g. Cho biết hàm lượng các chất dinh dưỡng trên có trong 1g thức ăn A, B và giá mua 1kg thức ăn mỗi loại được cho trong bảng sau:

Hãy xác định khối lượng thức ăn mỗi loại cần phải mua để tổng số tiền mua ít nhất nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày của gia súc.

  bởi Sasu ka 06/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Goiuj x, y lần lượt là khối lượng (g) thức ăn A, B cần mua \((x,y\geq 0)\).

  Tổng khối lượng các chất dinh dưỡng có trong thức ăn cần mua là:

  Đạm: 3x + 2y (g)

  Đường: x + 2y (g).

  Khoáng chất: x + 3y (g).

  Để đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu mỗi ngày thì tổng khối lượng các chất dinh dưỡng có trong thức ăn cần mua không thể nhỏ hơn các nhu cầu mỗi ngày về các chất dinh dưỡng đó nên ta có các điều kiện:

  \(\left\{\begin{matrix} 3x+2y\geq 10\\ x+2y\geq 6 \\ x+3y\geq 7 \\ x\geq 0,y\geq 0 \end{matrix}\right.\)

  Tổng số tiền phải chi để mua số thức ăn trên là T(x; y) = 3x + 4y (ngàn đồng).

  Ta có đồ thị biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là:

  Các điểm biểu diễn miền nghiệm là A(0; 5), B(2; 2), C(4; 1), D(7; 0).

  Ta có T(A) = 20; T(B) = 14; T(C) = 16; T(D) = 21.

  Nên giá trị nhỏ nhất của T là T = 14, khi x = 2 và y = 2.

    bởi Hong Van 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA