RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Cho hàm số \(y=x^3+2(m-2)x^2+(8-5m)x+m-5\) có đồ thị \((C_m)\) và đường thẳng \(d:y=x-m+1\)

Cho hàm số  \(y=x^3+2(m-2)x^2+(8-5m)x+m-5\) có đồ thị \((C_m)\) và đường thẳng \(d:y=x-m+1\). Tìm m để d cắt \((C_m)\) tại 3 điểm phân biệt có hoành độ tại\(x_1, x_2, x_3\) thỏa mãn: \(x_1^2+ x_2^2+ x_3^2=20\).

  bởi Việt Long 07/02/2017
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (Cm) và đường thẳng d là: 
  \(x^3+2(m-2)x^2+(8-5m)x+m-5=x-m+1\)
  \(\Leftrightarrow x^3+2(m-2)x^2+(7-5m)x+2m-6=0\)
  \(\Leftrightarrow (x-2)\left [ x^2+2(m-1)x+3-m \right ]=0\) (1)
  \(\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} x=2\\ x^2+2(m-1)x+3-m =0 \ (2) \end{matrix}\) Đặt f(x) = VT (2)
  (Cm) cắt d tại 3 điểm phâm biệt khi và chỉ khi (2) có 2 nghiệm phân biệt khác 2

  \(\left\{\begin{matrix} \Delta '=(m-1)^2-(3-m)>0\\ f(2)\neq 0 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (m^2-m-2)>0\\ m\neq -1 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} m> 2\\ m< -1 \end{matrix} (3)\)
  Khi đó giả sử \(x_1=2; x_2,x_3\) là nghiệm của (2). Ta có \(x_2+x_3=2(1-m), x_2.x_3=3-m\)

  Ta có \(x_1^2+x_2^2+x_3^2=4+(x_2+x_3)^2-2x_2x_3=4m^2-6m+2\)
  \(x_1^2+x_2^2+x_3^2=20\Rightarrow 4m^2-6m+2=20\)
  \(\Leftrightarrow 2m^2-3m-9=0\Leftrightarrow m=3\) hoặc \(m=-\frac{3}{2}tm\)
   

   

    bởi minh thuận 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA